Sør-Varanger bibliotek

PROSJEKTER

Aldersvennlige bibliotektjenester tilpasset eldre og
personer med demenssykdom

Dette er en sluttrapport for prosjektet: Aldersvennlige bibliotektjenester tilpasset eldre og personer med demenssykdom – Eldrebibliotekar – Medborgerskap for eldre i distriktene i Sør-Varanger 2021 – 2023.

Utgangspunktet for prosjektet var den nasjonale Leve hele livet-reformen og Sør-Varanger kommunes temaplan for Leve hele livet. I temaplanen beskriver kommunen at sosiale og kulturelle behov følger mennesker gjennom hele livsløpet, men at kommunens helse- og omsorgstjenester ikke alene kan innfri behovet for et aldersvennlig samfunn med aktivitet og fellesskap. Det er behov for samarbeid og samhandling mellom fagområder og sektorer jf. Temaplan «Leve hele livet» Sør-Varanger kommune 2021 – 2025. Sør-Varanger bibliotek og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Finnmark jobbet videre med behovet for samarbeid på tvers av fagområder og sektorer.

 

 

Translate »