Torsdag 24.august kl 18.00-19.30
3.etasje av Sør-Varanger bibliotek
Klimarådet invitert alle valglistene i Sør-Varanger til debatt knyttet til temaene energi, klima og miljø sett i lokalt perspektiv. Målet er å belyse partienes tanker for de kommende fire årene.
Kommunen har en meget utdatert Energi og klimaplan. Denne planen må oppdateres i kommende periode. Hvilke tema er viktig å få belyst i den nye planen?
Debatten vil bli streamet på SVK sine sider, men vi håper også at publikum tar turen til biblioteket. Publikum vil få mulighet til å stille fellesspørsmål som går til alle partiene.
Klimarådet er et rådgivende organ for kommunestyret, som bl.a. skal bidra til kunnskapsutvikling og -utveksling, diskusjon og inspirasjon på klimaområdet. Rådet skal jobbe utadrettet i forhold til næringsliv, lokale organisasjoner og befolkning, men også innad i kommuneorganisasjonen. Vårt første møte ble avholdt 10.februar 2022.
Translate »