Sør-Varanger bibliotek

OM OSS

Barn lærer av NIBIO på biblioteket

Foto: Biblioteket

Foto: Biblioteket

Foto: Biblioteket

Biblioteket

Sør-Varanger bibliotek ligger sentralt plassert på torget i Kirkenes. Hos oss kan du låne bøker, spille spill, lese aviser eller delta på foredrag. 

Virksomheten vår er hjemlet i Bibliotekloven og skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet.

Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent.

Ansatte

bilde av ansatte ved biblioteket i trapp opp til hovedetasjen
Birgit Wøhni Risan, bibliotekleder

Birgit Wøhni Risan, bibliotekleder

78 97 17 71/ bwri@svk.no

Nina Strimp, bibliotekar russisk avd.

Nina Strimp, bibliotekar russisk avd.

78 97 17 77 / nst@svk.no

Dag-Rune Vellene, bibliotekar voksenavd.

Dag-Rune Vellene, bibliotekar voksenavd.

78 97 17 76 / darv@svk.no

Gry Nilsen Aaker, sekretær

Gry Nilsen Aaker, sekretær

78 97 17 72 / gna@svk.no

Fredrik Kotte Moldvær, bibliotekar barne- og ungdomsavd.

Fredrik Kotte Moldvær, bibliotekar barne- og ungdomsavd.

78 97 17 73 / frkm@svk.no

Camilla Østlund, bibliotekmedarbeider

Camilla Østlund, bibliotekmedarbeider

78 97 17 75 / cos@svk.no

Translate »