Sør-Varanger bibliotek

OM OSS

Barn lærer av NIBIO på biblioteket

Foto: Biblioteket

Foto: Biblioteket

Foto: Biblioteket

Biblioteket

Sør-Varanger bibliotek ligger sentralt plassert på torget i Kirkenes. Hos oss kan du låne bøker, spille spill, lese aviser eller delta på foredrag. 

Virksomheten vår er hjemlet i Bibliotekloven og skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet.

Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent.

Ansatte

Nina Strimp, bibliotekar

Nina Strimp, bibliotekar

78 97 17 77 / nst@svk.no

Fredrik Kotte Moldvær, bibliotekar

Fredrik Kotte Moldvær, bibliotekar

78 97 17 73 / frkm@svk.no

Gry Nilsen Aaker, sekretær

Gry Nilsen Aaker, sekretær

78 97 17 72 / gna@svk.no

Dag-Rune Vellene, bibliotekar

Dag-Rune Vellene, bibliotekar

78 97 17 76 / darv@svk.no

Camilla Østlund, bibliotekmedarbeider

Camilla Østlund, bibliotekmedarbeider

78 97 17 75 / cos@svk.no