Sør-Varanger bibliotek

OM OSS

Barn lærer av NIBIO på biblioteket

Foto: Biblioteket

Foto: Biblioteket

Foto: Biblioteket

Biblioteket

Sør-Varanger bibliotek ligger sentralt plassert på torget i Kirkenes. Hos oss kan du låne bøker, spille spill, lese aviser eller delta på foredrag. 

Virksomheten vår er hjemlet i Bibliotekloven og skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet.

Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent.

Ansatte

Birgit Wøhni Risan, bibliotekleder

Birgit Wøhni Risan, bibliotekleder

78 97 17 71/ bwri@svk.no

Nina Strimp, bibliotekar russisk avd.

Nina Strimp, bibliotekar russisk avd.

78 97 17 77 / nst@svk.no

Dag-Rune Vellene, bibliotekar voksenavd.

Dag-Rune Vellene, bibliotekar voksenavd.

78 97 17 76 / darv@svk.no

Gry Nilsen Aaker, sekretær

Gry Nilsen Aaker, sekretær

78 97 17 72 / gna@svk.no

Fredrik Kotte Moldvær, bibliotekar barne- og ungdomsavd.

Fredrik Kotte Moldvær, bibliotekar barne- og ungdomsavd.

78 97 17 73 / frkm@svk.no

Camilla Østlund, bibliotekmedarbeider

Camilla Østlund, bibliotekmedarbeider

78 97 17 75 / cos@svk.no

Translate »