Lånereglement

Alle over 6 år kan få lånekort. Lånere under 16 år må ha foresattes underskrift.
Vennligst meld fra til biblioteket ved endring av navn/adresse, eller dersom du mister lånekortet. Husk å ta med lånekortet når du skal låne. Du kan finne ditt digitale lånekort på våre nettsider.

Utlån
Er gratis.
Låneperiode:
Bøker, tidsskrift,DVD 1 måned
Spill 14 dager
Språkkurs 3 måneder

Lån kan fornyes inntil 2 ganger, om ikke andre lånere står på venteliste.
Tidsskrifter lånes ut, unntatt siste nummer.

Reservering
Er materialet du ønsker utlånt, er det mulig å stå på venteliste.

Fjernlån
Har du behov for bøker vi ikke har i biblioteket, kan fjernlån vurderes. (NB. Pensum for studenter er det studiestedet som er ansvarlig for.)

Gebyr
Er ikke lån levert innen 7 dager etter lånefristen sendes ett varsel. Dette varselet er gebyrfritt for barn under 16 år. Ved overskridelse av forfallsdato betales vanligvis et gebyr kr. 50,- Har du mistet lånekortet koster nytt kort kr. 75,-.

Erstatning
Ikke leverte eller skadde bøker/media må erstattes. Etter 2. varsel blir faktura utsendt fra Sør-Varanger kommune.
Låneren, eller barnets foresatte, er ansvarlig for det materiell som er lånt på vedkommende lånekort.

Erstatningssatser
Bøker og media for voksne: kr. 700,-
Bøker og media for barn: kr. 400,-
Språkkurs: kr. 1600,-
Tidsskrifter/magasiner: kr. 150,-

Internett
Biblioteket tilbyr gratis tilgang til internett. Trådløst nettverk er også tilgjengelig.

Informasjon
Har du behov for hjelp/veiledning/informasjon, ta kontakt med personalet i skranken

Translate »