Lokalt lånekort

 

Alle over 6 år kan få lånekort. Lånere under 16 år må ha foresattes underskrift. Voksne må framvise legitimasjon. Meld fra til biblioteket ved endring av navn/adresse eller dersom du har mistet kortet. Lånekortet må du ha med hver gang du låner.

 

Låneskjema for barn finner du her

Låneskjema for voksne finner du her

Vi utsteder også Nasjonalt Lånekort for de som ønsker det.

 

Utlån

Er gratis.

 

Låneperiode

Bøker og tidsskrifter                                               1 måned

DVD                                                                      1 uke

Språkkurs                                                              3 måneder

 

Lån kan fornyes inntil 2 ganger hvis ikke andre lånere står på venteliste. Tidsskrifter lånes ut, unntatt siste nummer.

 

Reservering

Er materialet du ønsker utlånt, er det mulig å få stå på venteliste.

 

Fjernlån

Har du behov for bøker vi ikke har i biblioteket, kan vi fjernlåne fra andre bibliotek.

 

Gebyr

Er ikke lån levert innen 7 dager etter lånefristen sendes ett varsel med gebyr kr. 50,-. Gebyr må betales før nytt lån kan gjøres. Gebyret betales på biblioteket.

Har du mistet lånekortet koster nytt kort kr. 50,-.

 

Erstatning

Ikke leverte eller skadde bøker/media må erstattes. Etter 2. varsel blir faktura utsendt fra Sør-Varanger kommune. Låneren, eller barnets foresatte, er ansvarlig for det materiale som er lånt på vedkommende lånekort.

 

Erstatningssatser

Bøker og media for voksne                                      kr. 600,-

Bøker og media for barn                                          kr. 300,-

Språkkurs                                                              kr. 1500,-

Tidsskrifter/magasiner                                             kr. 100,-

 

Internett

Biblioteket tilbyr gratis tilgang til internett. Trådløst nettverk er tilgjengelig.

 

Informasjon

Har du behov for hjelp/veiledning/informasjon ta kontakt med personalet i skranken.