Forfatter og historiker Bjarne Langseth vil fortelle om sin bok Krigens veger i Finnmark.
Den handler om mennesker i Finnmark i krisetid, i krigstid og i gjenreisningstid. Hovedkildene er vegvesenfolk som selv var med. Boka er ikke bare vegvesenhistorie, det er også en bred samfunnshistorie om Finnmark under krigen.
Seniorrådgiver og tidligere leder av Norsk vegmuseum, Geir Paulsrud, vil fortelle om vegmuseets etablering og rolle i samfunnet. Han vil også beskrive arbeidet med å bygge opp en samling av intervjuer med vegfolk, hvorav et stort antall fra Finnmark.
«Forfatteren har levert et storverk som utfyller historien om andre verdenskrig, ikke bare regionalt, men også nasjonalt.»
professor emeritus Einar Niemi ved UiT Norges arktiske universitet.
Sør-Varanger bibliotek, 3. etasje
torsdag 14. oktober kl 18.00
Ingen påmelding eller plassbegrensning for tiden. Det er bare å møte opp
Translate »