Torsdag 9. februar kl. 18:00
Internatliv – den unike historien om skoleinternatene i Finnmark
Foredrag ved Ingjerd Tjelle
Torsdag 9. februar kl. 18:00 holder Ingjerd et foredrag om den unike historien til skoleinternatene i Finnmark basert på hennes egen bok Internatliv (2022) på Sør-Varanger bibliotek. Foredraget strømmes åpent for alle.
Lengst nord i Norge finnes det historier om barndom og skolegang som er helt annerledes enn i resten av landet. Historier om skolebarn som ble atskilt fra hjem og foreldre, og som ble nektet å snakke språket sitt. Det handler om tap og skam, men også om et skoletilbud i rask forbedring.
Ingen andre steder i Europa ble det over en så kort periode bygget å mange skole internater som i Finnmark. Noen av årsakene var ønsket om å fornorske de samiske, kvenske og finske barna i Finnmark, å bygge nasjonen Norge, og å markere norsk suverenitet i grenseområdene mot Finland og Russland.
Journalist, forfatter og formidler Ingjerd Tjelle har gjort et grundig og omfattende arbeid med å dokumentere ulike sider ved denne viktige delen av Finnmark historie. Boka gir et bredt bilde av livet på internatskolene og om bakgrunnen for hvorfor internatene ble bygd.
Arrangementet blir streamet på Sør-Varanger biblioteks facebookside
I samarbeid med Troms og Finnmark fylkesbibliotek.
plakat_ingjerd_tjelle
Translate »