Lenge var de norsk-sovjetiske og norsk-russiske forhandlingene om delelinja i Barentshavet en gjenganger i det norske nyhetsbildet. Etter Putins ordre om russisk invasjon i Ukraina, har det norsk-russiske fiskerisamarbeidet fått stor oppmerksomhet i mediene. Norge har unntatt russiske fiskefartøy fra EUs sanksjonsregler og lar dem anløpe utvalgte havner (Kirkenes, Båtsfjord og Tromsø). Det har skapt debatt.

Avtroppende redaktør i Sør-Varanger Avis, Gunnar Sætra, har fulgt norsk fiskerinæring ganske tett sia midten av 1980-tallet. Sætra har også jobba som kommunikasjonsrådgiver i Havforskningsinstituttet i ni år. Der fulgte han det norsk-russiske fiskerisamarbeidet fra innsida og deltok blant anna på tre sesjoner i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen.
Torsk og andre fiskeslag bryr seg ikke om grensedragningene i Barentshavet. Sætra forteller hvordan det har påvirka forholdet mellom Norge på den ene sida og Russland/Sovjetunionen på den andre.
Sør-Varanger bibliotek
Torsdag 1. desember 18.00
Gunnar Sætra har arbeidd med fiskerijournalistikk sia slutten av 1980-tallet. Foto: Yngve Grønvik

Gunnar Sætra har arbeidet med fiskerijournalistikk siden slutten av 1980-tallet. Foto: Yngve Grønvik

 

MINDRE JUKS: Regjeringa lover strengere tiltak mot juks i fiskerinæringa. Illustrasjonsfoto: Gunnar Sætra

Translate »