Sør-Varanger bibliotek
torsdag 1. februar
18.00
NIBIO på Svanhovd holder på med mye spennende forskning, og i dette foredraget får vi en smakebit av dette.
Her får du høre mer om hvordan noen av klimaendringene påvirker dyr og planter her i nord, kanskje noe du ikke visste om elvemuslinger, og om flere interessante forskningsprosjekter i Øst-Finnmark som nylig er startet opp. Paul Eric Aspholm som er forsker på Nibio holder foredraget og svarer på spørsmål.
Bakgrunnsinformasjon: Nibio’s avdeling “Økosystemer i Barentsregioen” engasjerer seg bredt i ulike problemstillinger knyttet til bærekraftighet og innovasjon innen forskningstemaer som biodiversitet, klimaendring, bevaringsbiologi, forurensning, verneområder, store rovdyr, og hvordan leve i og av naturen.
Biblioteket har teleslynge.
Translate »