Torsdag 14. mars klokken 18.00
Vi inviterer til foredrag av Bernt Nilsen med temaet “Dark Sky Park – internasjonal annerkjennelse av Øvre Pasvik Nasjonalpark”
Lysforurensning er et sterkt økende problem – både internasjonalt og i mange lokalmiljø. Unødvendig lys er både til sjenanse og skade for mennesker, planter, dyr og insekter. Øvre Pasvik Nasjonalpark vil bli det første området i Norden nord for Danmark som blir godkjent som en Dark Sky Park. Det er et bevis på de faktiske lysforhold i parken samt det arbeid som er gjort og planlegges gjort fremover.
plakat_darksky
Translate »