Vi oppretter lesesirkel! Første samling tek vi for oss Ørjan Nordhus Karlsson sin thriller “Hvit Armada” (2019).

Karlsson er ein av forfattarane som blir å treffast på Finnlitt 2020 (Finnmark internasjonale litteraturfestival)

Stikkord: Kirkenes – Nikel – Radioaktivt utslipp – flyktningbølge

Vi har tatt inn ekstra mange eksemplar av denne boka som kan lånast på biblioteket (Henvend deg i skranken)

Dette er ein open lavterskel lesesirkel kor vi samlast for å dele lesaropplevinga vår med kvarandre. Håper du vil vere med!

Lesesirkel: Tirsdag 31. mars  kl 18:00

Lån den på biblioteket og bli med!

OBS: Du MÅ ha lese boka for å delta