Ingvild Iversen bokbades av Thea Idsøe om sin nye bok “Fiolmæle”. Romanen bygger på hendelser fra virkeligheten som utspilte seg i Troms og Finnmark i årene 1653 til 1663. Tema: Trolldomsprosesser.

Det blir også heksedans av barn fra Kulturskolen.
Sør-Varanger bibliotek – 3. etasje
Vi befinner oss flere hundre år tilbake i en tid hvor en kvinnes kamp for å bli hørt ble ført med eget liv som innsats. Margrete jobber som taus under harde kår, men kan likevel prise seg lykkelig, hun har et godt hjem og gode arbeidsgivere. Dramatiske hendelser snur opp-ned på tilværelsen og gjennom blodslit kjemper hun for retten til å bestemme over sitt eget liv. I denne dramatiserte fortellinga får leseren innblikk i et samfunn i Nord-Norge hvor trolldomsprosessene herjet og ingen visste hvem som ble neste offer.
Translate »